تاریخچه موسسه فرهنگی، آموزشی مهر سجاد MCI

موسسه فرهنگی هنری مهرسجاد خراسان در سال 1381 توسط آقای دكتر باقر سعید مدقق در مشهد به ثبت رسید. این موسسه با زمینه فرهنگی هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت كرد. از اهداف موسسه تلاش در جهت احیاء و اعتلای امور مسائل فرهنگی، انتشاراتی، آموزشی، هنری، سینمایی و تبلیغاتی جامعه و ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی تخصصی و مشاوره ای و اجراء، همگام با اهداف و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی كشور برای آحاد مردم خصوصاً نسل جوان و ارائه برنامه های فرهنگی برای اوقات فراغت عموم مردم و برگزاری سمینارهای علمی، فرهنگی و هنری میباشد.

از آنجا كه یادگیری زبانهای خارجی در جهت ارتباطات مختلف فیمابین ملل مختلف و تبادل اطلاعات در حوزه های مختلف از جمله علمی، فرهنگی، دینی و ... از نیازهای ضروری بشمار میرود، مدیران مجموعه تصمیم به برگزاری دوره های كوتاه مدت و درازمدت در زمینه زبانهای خارجی به عنوان زمینه اصلی فعالیت موسسه گرفتند. شایان ذكر است كه موسسه در زمینه های دیگر مرتبط با اهداف موسسه نیز فعالیت داشته است. این موسسه از سال 1381 الی 1387 با اخذ نمایندگی از موسسه كیش ایر تهران كلاسهای خود را برگزار نمود و پس از آن با تكیه بر پرسنل زبده و مجرب خود مبنای فعالیت خود را بر تلاش مستمر جهت استحصال روشهای نوین آموزشی در دنیا پایه ریزی نمود. از این رو در12 سال گذشته چندین بار سیستم آموزشی خود را جهت تطبیق با سیستمهای جدید به روز نموده است. نشر كتاب، برگزاری همایشهای علمی آموزشی، مطالعات و پ‍‍ژوهش در زمینه زبانهای خارجی، جلسات گفتگوی آزاد به زبانهای خارجی، برگزاری مسابقات و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی به آدرس www.mehrsajjad.com از جمله فعالیتهای این مجموعه در سالهای اخیر میباشد.

Mehrsajjad Culture Institute (MCI)

Mehrsajjad Culture Institute (MCI) was Founded and officially registered by Dr.Bagher Saeed Modaghegh in Mashhad,2002. This institute received its licence from Ministry of Culture and Islamic Guidance to operate in cultural and art fields and its main aims include improving and reviving activities egarding culture, publication, educateion, art, cinema and advertisement and providing educational, Cultural, and consultancy services.
As learning foreign languages is integral to international relations and also communication of information in different fields, MCI managers decided to choose teaching foreign languages (English and French) as their main line of activity. MCI has also been active in other fields, Such as Publications, Organising scientific and art seminars, translation and interpretation services, and various other cultural and educational fields ever since its foundation. We are proud to announce that MCI has consistently been rated as one of the best foreign languages service providers in Mashhad by its clients.