مزایای تیسول کانادا


در حال حاضر داشتن مدرک آموزش زبان برای استخدام مدرسان در اکثر کشورها ضروری می باشد.
فوائد ارائه چنین مدرکی عبارت است از :
امکان اشتغال به کار برای فارغ التحصیلان در ایران و سایر کشورها
این مدرک اعتبار واحدهای دانشگاهی دارد و نیاز به تمدید ندارد
ارائه یک استاندارد آموزشی واحد برای تدریس زبان های بین المللی
آشنا نمودن مدرسین
زبان به جدیدترین روشهای آموزش زبان انگلیسی
انتخاب مدرس بر حسب استانداردهای جهانی و توانایی های آموزشی ایشان
امکان آموزش به صورت حضوری و یا غیر حضوری (آنلاین) امکان پذیر می باشد
تخصص های تیسول کانادا آموزش به کودکان نوجوانان و بزرگسالان را شامل می شود
اعطای گواهی تیسول با اعتبارهای وزارت فرهنگ و وزارت کار کانادا به همراه چهارده سازمان بین المللی
به دست آوردن طیفی از مهارت های عملی برای آموزش TAE, IELTS, TOEFL, TEC, TEYL, GRE, GMAT, TBE & TAS
دارندگان مدرک تیسول کانادا نه تنها می توانند در مدارس زبان مشغول به کار شوند بلکه میتوانند در برخی از کالج ها و دانشگاه ها تدریس کنند