موسسه آموزش زبان MCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mehrsajjad.ir

موسسه زبان mci

دوره های مکالمه فشرده ( هر جلسه ۱۲۰ دقیقه)

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای ۱ یا ۲ یا ۳ را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

۱

OST110120

A1

۱۰-۱۲

۱۵

۱۲۰

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

۲

OST120120

A1

۲۰:۳۰-۲۲:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

۳

OST121120

A1

۲۱:۳۰-۲۳:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

۴

OEL110120

B1

۱۰-۱۲

۱۵

۱۲۰

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

۵

OEL120120

B1

۲۰:۳۰-۲۲:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

۶

OEL121120

B1

۲۱:۳۰-۲۳:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

۷

OPI110120

CI

۱۰-۱۲

۱۵

۱۲۰

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۸

OPI120120

CI

۲۰:۳۰-۲۲:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۹

OPI121120

CI

۲۱:۳۰-۲۳:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۰

OPI110120

D1

۱۰-۱۲

۱۵

۱۲۰

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۱

OPI120120

D1

۲۰:۳۰-۲۲:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۲

OPI121120

D1

۲۱:۳۰-۲۳:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۳

OPI110120

E1

۱۰-۱۲

۱۵

۱۲۰

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۴

OPI120120

E1

۲۰:۳۰-۲۲:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۵

OPI121120

E1

۲۱:۳۰-۲۳:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

دوره های مکالمه عادی ( هر جلسه ۹۰ دقیقه)

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای ۱ یا ۲ یا ۳ را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

۱

OST11090

A1

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

۲

OST12090

 A1

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

۳

OST12290

 A1

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

۴

OEL11090

 B1

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

۵

OEL12090

 B1

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

۶

OEL12290

 B1

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

۷

OPI11090

 CI

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۸

OPI12090

 CI

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۹

OPI12290

CI

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۰

OPI11090

 D1

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۱

OPI12090

 D1

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۲

OPI12290

 D1

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۳

OPI11090

 E1

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۴

OPI12090

 E1

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

۱۵

OPI12290

 E1

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

دوره های ادونس

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

۱

OFCE11090

FCE1

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۲

OFCE12090

FCE1

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۳

OFCE12290

FCE1

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۴

OCAE11090

CAE1

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۵

OCAE12090

CAE1

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۶

OCAE12290

CAE1

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۷

OSP11090

SPEAKING 1

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۸

OSP12090

SPEAKING 1

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۹

OSP12290

SPEAKING 1

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۱۰

ORFCE1090

FCE REVIEW

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۱۱

ORFCE2090

FCE REVIEW

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۱۲

ORFCE2290

FCE REVIEW

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۱۳

ORCAE1090

CAE REVIEW

۱۰-۱۱:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۱۴

ORCAE2090

CAE REVIEW

۲۰:۳۰-۲۲

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

۱۵

ORCAE2290

CAE REVIEW

۲۲-۲۳:۳۰

۲۰

۹۰

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

دوره های فرانسه

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان فرانسه رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای ۱ یا ۲ یا ۳ را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

۱

OND110120

Le niveau débutant

۱۰-۱۲

۱۵

۱۲۰

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

۲

OND120120

Le niveau débutant

۲۰:۳۰-۲۲:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

۳

OND121120

Le niveau débutant

۲۱:۳۰-۲۳:۳۰

۱۵

۱۲۰

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

درباره ما

آموزشگاه زبان انگلیسی مهر سجاد MCI از سال ۱۳۸۱ در مشهد در زمینه آموزش زبان انگلیسی شروع به فعالیت کرد، ما در موسسه مون فقط ۳ تا زبان رو به صورت تخصصی کار میکنیم در همه سطوح، چون اعتقادمون اینه که رو تعداد زبان کمتری با کیفیت کار کنیم بهتره تا تعداد زیادی زبان باشه ولی با کیفیت پایین.

فضای مجازی

تمامی حقوق متعلق به موسسه MCI میباشد
شروع ترم یک زبان فرانسه

ترم یک زبان فرانسه داره از پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع میشه اگر به مکالمه فرانسه علاقه داری از دستش نده !