آموزش زبان امری مهم و قابل بحث بوده و از این رو شیوه هایی برای تدریس آن بیان شده و دوره های آموزشی فراوانی در سراسر دنیا در این رابطه برگزار میشود. کارشناسان با توجه به بررسی های گوناگون پیرامون بحث آموزش با اصول آکادمیک روش هایی را طرح کرده اند که در امر تدریس بسیار مورد توجه واقع شده است. بنابراین تحقیقات تمامی مراکز آموزشی سعی در تربیت مدرسانی دارند که با شیوه های نوین م مدرن روز آشنایی کامل داشته باشند. در پی اهمیت تدریس زبان انگلیسی مراکز آموزش زبان افرادی را انتخاب میکنند که به تعاریف بین المللی نزدیکتر باشند. از این رو برای سنجش این افراد دوره های جهانی طراحی شده است که گواهی این دوره ها از اعتبار در سطح بین الملل برخوردارند. یکی از این دور های مهم تربیت مدرس زبان انگلیسی دوره تیسول میباشد.TESOL گواهی رسمی کار به عنوان مدرس بین المللی زبان انگلیسی است که دارای اعتبار و استاندارد جهانی می باشد. این دوره آموزشی بیشتر مواقع با دوره های دیگر همچون CELTA و ESOL , TESL , TEFL , TEAL اشتباه گرفته میشود. در اروپا ( بجز بریتانیا ) انگلیسی را به EFL و در کشورهایی مانند کانادا و ایالات متحده, انگلیسی را به عنوان ESL میشناسند. بر خلاف بسیاری از دوره های کوتاه مدت, امروزه TESOL تحت عنوان یک رشته آکادمیک شناخته شده و در بسیاری از دانشگاهها در مقاطع, Masre ,Ph.D. Diploma , Post gradute Diploma آموزش داده می شود.