موسسه آموزش زبان MCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mehrsajjad.ir

موسسه زبان mci

سیستم آموزشی دپارتمان انگلیسی MCI

" CONVERSATION COURSE "

No Term  Advanced sessions Tentative / Intensive sessions Book name Status Recommended
۱ A.E.F A1 ۲۰ ۱۵ American English File Starter Unit 1-4 Beginner -
۲ A.E.F A2 ۲۰ ۱۵ American English File Starter Unit 5-8 Beginner -
۳ A.E.F A3 ۲۰ ۱۵ American English File Starter Unit 9-12 Beginner -
۴ A.E.F B1 ۲۰ ۱۵ American English File 1 Unit 6-5-4 Elementary -
۵ A.E.F B2 ۲۰ ۱۵ American English File 1 Unit 9-8-7 Elementary -
۶ A.E.F B3 ۲۰ ۱۵ American English File 1 Unit 10-11-12 Elementary -
۷ A.E.F C1 ۲۰ ۱۵ American English File 2 Unit 1-2-3 Pre-intermediate -
۸ A.E.F C2 ۲۰ ۱۵ American English File 2 Unit 4-5-6 Pre-intermediate -
۹ A.E.F C3 ۲۰ ۱۵ American English File 2 Unit 7-8-9 Pre-intermediate -
۱۰ A.E.F C4 ۲۰ ۱۵ American English File 2 Unit 10-11-12 Pre-intermediate -
۱۱ A.E.F D1 ۲۰ ۱۵ American English File 3 Unit 1-2 intermediate -
۱۲ A.E.F D2 ۲۰ ۱۵ American English File 3 Unit 3-4 intermediate -
۱۳ A.E.F D3 ۲۰ ۱۵ American English File 3 Unit 5-6 intermediate -
۱۴ A.E.F D4 ۲۰ ۱۵ American English File 3 Unit 7-8 intermediate -
۱۵ A.E.F D5 ۲۰ ۱۵ American English File 3 Unit 9-10 intermediate CERTIFICATE
۱۶ A.E.F E1 ۲۰ ۱۵ American English File 4 Unit 1-2 Upper-inter -
۱۷ A.E.F E2 ۲۰ ۱۵ American English File 4 Unit 3-4 Upper-inter -
۱۸ A.E.F E3 ۲۰ ۱۵ American English File 4 Unit 5-6 Upper-inter -
۱۹ A.E.F E4 ۲۰ ۱۵ American English File 4 Unit 7-8 Upper-inter -
۲۰ A.E.F E5 ۲۰ ۱۵ American English File 4 Unit 9-10 Upper-inter CERTIFICATE

" ADVANCED COURSES"

Recommended Book name session Term name No Status Recommended
You are recommended to participate in International FCE Exam READY FOR First ۲۰ FCE1 ۱ Beginner -
at the end of FCE6 and receive certificate form University of Cambridge READY FOR First ۲۰ FCE2 ۲ Beginner -
READY FOR First ۲۰ FCE3 ۳ Beginner -
READY FOR First ۲۰ FCE4 ۴ Elementary -
READY FOR First ۲۰ FCE5 ۵ Elementary -
READY FOR First ۲۰ FCE6 ۶ Elementary -
READY FOR First ۲۰ FCE7 ۷ Pre-intermediate -
You are recommended to participate in International CAE Exam READY FOR CAE ۲۰ CAE1 ۸ Pre-intermediate -
at the end of CAE7 and receive certificate form University of Cambridge READY FOR CAE ۲۰ CAE2 ۹ Pre-intermediate -
READY FOR CAE ۲۰ CAE3 ۱۰ Pre-intermediate -
READY FOR CAE ۲۰ CAE4 ۱۱ intermediate -
READY FOR CAE ۲۰ CAE5 ۱۲ intermediate -
READY FOR CAE ۲۰ CAE6 ۱۳ intermediate -
READY FOR CAE ۲۰ CAE7 ۱۴ intermediate -
You are recommended to participate in International CPE Exam READY FOR CPE ۲۰ CPE1 ۱۵ intermediate CERTIFICATE
at the end of CPE5 and receive certificate form University of Cambridge READY FOR CPE ۲۰ CPE2 ۱۶ Upper-inter -
READY FOR CPE ۲۰ CPE3 ۱۷ Upper-inter -
READY FOR CPE ۲۰ CPE4 ۱۸ Upper-inter -
READY FOR CPE ۲۰ CPE5 ۱۹ Upper-inter -
کلاس های مکالمه زبان انگیسی سه روز در هفته تشکیل می شود، هر جلسه ۲ ساعت و طول هر ترم ۵ هفته میباشد.

کلاس های ADVANCED (پیشرفته) سه روز در هفته: هر جلسه ۲ ساعت و طول دوره ۵ هفته می باشد .

درباره ما

آموزشگاه زبان انگلیسی مهر سجاد MCI از سال ۱۳۸۱ در مشهد در زمینه آموزش زبان انگلیسی شروع به فعالیت کرد، ما در موسسه مون فقط ۳ تا زبان رو به صورت تخصصی کار میکنیم در همه سطوح، چون اعتقادمون اینه که رو تعداد زبان کمتری با کیفیت کار کنیم بهتره تا تعداد زیادی زبان باشه ولی با کیفیت پایین.

فضای مجازی

تمامی حقوق متعلق به موسسه MCI میباشد

شروع ترم فروردین 1403

شروع کلاسهای زبان انگلیسی فرانسه عربی

ترم فروردین 1403 داره شروع میشه اگه هنوز ثبت نام نکردی عجله کن تا جلسات رو از دست ندی

سال جدید رو پر انرژی شروع کن