موسسه زبان mci

نتایج نظرسنجی

نمایش ۱ - ۵۰ از ۶۰

نمایش ۱ - ۵۰ از ۶۰

چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟
۳۶۱
۵۳۶
۶۶۶
۵۶۵
۱۱۱
۲۲۲
۶۶۶
۱۱۱
۱۲۲
۳۳۵
۶۶۶
۶۶۶
۶۶۵
۶۶۱
۱۲۴
۵۶۳
۶۴۱
۴۵۶
۱۱۱
۵۵۱
۶۶۱
۱۱۱
۳۲۲
۱۱۳
۶۶۶
۶۵۶
۶۲۱
۱۱۱
۶۶۴
۶۶۱
۳۲۳
۶۶۶
۶۶۶
۱۶۲
۱۴۵
۶۶۵
۶۶۱
۵۶۵
۴۵۵
۳۲۲
۶۶۶
۶۶۵
۳۱۲
۱۱۶
۱۱۳
۶۵۱
۶۶۳
۶۶۳
۶۵۵
۱۱۱
چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟

شروع ترم فروردین 1403

شروع کلاسهای زبان انگلیسی فرانسه عربی

ترم فروردین 1403 داره شروع میشه اگه هنوز ثبت نام نکردی عجله کن تا جلسات رو از دست ندی

سال جدید رو پر انرژی شروع کن