بهترین آموزشگاه زبان در مشهد|موسسهMCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mci-institut.com

لوگوی موسسه زبان mci مشهد

آزمون ورودی اساتید موسسه زبان MCI مورخ ۲۸ اردیبهشت

آزمون ورودی اساتید زبان درموسسه زبان MCI مشهد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت برگزار شد.

به منظور بالا نگه داشتن کیفیت کلیه اساتیدی که میخوان تو  موسسه زبان MCI درس بدن یا باید مدرک بین المللی داشته باشن یا در امتحان ورودی شرکت کنن.

کیفیت در موسسه زبان MCI جزءاصلی ترین فاکتورهاست.

آزمون جذب استاد زبان موسسه زبان mci اردیبهشت 28
ثبت نام ترم تابستان 1403 موسسه زبان MCI

  ثبت نام ترم تابستان شروع شد!