به صفحه نظرسنجی MCIخوش آمدید

موسسه زبان mci

لطفا در نظرسنجی زیر شرکت کرده و گزینه مدنظر خود را انتخاب نمایید

"*" indicates required fields

چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟*
چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟*
چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟*
ثبت نام ترم تابستان 1403 موسسه زبان MCI

  ثبت نام ترم تابستان شروع شد!