بهترین آموزشگاه زبان در مشهد|موسسهMCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mci-institut.com

لوگوی موسسه زبان mci مشهد

آزمون ورودی اساتید موسسه زبان MCI مورخ ۱۳ اردیبهشت

آزمون ورودی اساتید زبان درموسسه زبان MCI مشهد در تاریخ ۱۳ اردیبهشت برگزار شدجهت ارتقاء کیفیت کلیه اساتیدی که میخوان تو  موسسه زبان MCI درس بدن یا باید مدرک بین المللی داشته باشن یا در امتحان ورودی شرکت کنن.

کیفیت در موسسه زبان MCI جزءاصلی ترین فاکتورهاست.

enterance exam آزمون ورودی اساتید زبان
شروع ترم یک زبان فرانسه

ترم یک زبان فرانسه داره از پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع میشه اگر به مکالمه فرانسه علاقه داری از دستش نده !