بهترین آموزشگاه زبان در مشهد|موسسهMCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mci-institut.com

لوگوی موسسه زبان mci مشهد

برنده نهمین قرعه کشی جشنواره بهار موسسه زبان MCI مشهد

برنده قرعه کشی جایزه ۵۰۰ هزار تومانی هفته نهم جشنواره بهار در موسسه زبان MCI
 سرکار خانم مهرسا اسماعیلی هستن 

تا آخر بهار هرهفته قرعه کشی داریم شاید تو برنده بعدی باشی!

ترم یک زبان فرانسه

اگه زبان فرانسه دوست داری عجله کن!