بهترین آموزشگاه زبان در مشهد|موسسهMCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mci-institut.com

لوگوی موسسه زبان mci مشهد

تاپ ترین زبان آموزان تاپ

این خانما زبان آموزای تاپمون هستن که به خاطر تلاش و پشتکارشون جوایز زیر بهشون تعلق گرفته

تبریک میگیم بهشون

نفر اول خانم فاطمه فرخ فال با ۱۲ ترم متوالی تاپ شدن جایزه شون یک میلیون تومان هست.

نفر دوم خانم ضحا حدادی با ۶ ترم متوالی تاپ شدن جایزه شون مبلغ پانصد هزار تومان هست.

نفر سوم خانم درسا ایوب زاده با ۴ ترم غیر متوالی تاپ شدن جایزه شون مبلغ پانصد هزار تومان هست.

1TOP STUDENT زبان آموز برگزیده
شروع ترم یک زبان فرانسه

ترم یک زبان فرانسه داره از پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع میشه اگر به مکالمه فرانسه علاقه داری از دستش نده !