موسسه آموزش زبان MCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mehrsajjad.ir

موسسه زبان mci

سیستم آموزش زبان عربی در موسسه MCI چگونه است؟

ما در موسسه MCI برای آموزش زبان عربی کلا هشت ترم داریم که شامل سطوح مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته میشه
اون چیزی که افراد برای مکالمه عربی معمولی و خیلی ساده نیاز دارن با گذروندن ترم یک و دو بهش میرسن

در کلاسهای عربی موسسه زبان MCI در هر ترم چه چیزایی یادمیگیریم؟

 
در ترم یک و دو (دوره مقدماتی عربی) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
آموزش مکالمات ساده زبان عربی
جمله سازی به زبان عربی
پاراگراف نویسی  به زبان عربی
آموزش اصطلاحات پرکاربرد در مکالمات عمومی زبان عربی
 
در ترم سه و چهار و پنج (دوره متوسطه عربی) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
انتقال از مرحله نوشتار به گفتار
تقویت مهارت استماع زبان عربی
مهارت خواندن روزنامه ها و مجلات عربی
صحبت کردن تا حد استاندارد با یک عرب زبان
آموزش اصطلاحات پرکاربرد لهجه عراقی و شامی
آموزش مکالمات عربی تخصصی در موقعیت های مختلف شغلی
 
در ترم شش و هفت و هشت (دوره پیشرفته عربی ) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
تقویت مهارت صحبت کردن زبان عربی تا حد پیشرفته
تقویت مهارت استماع زبان عربی تا حد دیدن فیلم های عربی
آشنایی کامل با گرامر عربی
تقویت و تکمیل مکالمات عربی تخصصی در موقعیت های شغلی
 
در ترم شش و هفت و هشت (دوره پیشرفته عربی (تخصصی  لهجه عربی)) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
تسلط و مهارت در صحبت کردن به لهجات عراقی و شامی
تقویت و تکمیل مکالمات عربی در فضاهای مختلف شغلی
تقویت مهارت استماع زبان عربی برای لهجات عراقی و شامی
 
 
 
ترم یک زبان فرانسه

اگه زبان فرانسه دوست داری عجله کن!