موسسه آموزش زبان MCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mehrsajjad.ir

موسسه زبان mci

سیستم آموزش زبان عربی در موسسه MCI چگونه است؟

ما در موسسه MCI برای آموزش زبان عربی کلا هشت ترم داریم که شامل سطوح مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته میشه
اون چیزی که افراد برای مکالمه عربی معمولی و خیلی ساده نیاز دارن با گذروندن ترم یک و دو بهش میرسن

در کلاسهای عربی موسسه زبان MCI در هر ترم چه چیزایی یادمیگیریم؟

 
در ترم یک و دو (دوره مقدماتی عربی) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
آموزش مکالمات ساده زبان عربی
جمله سازی به زبان عربی
پاراگراف نویسی  به زبان عربی
آموزش اصطلاحات پرکاربرد در مکالمات عمومی زبان عربی
 
در ترم سه و چهار و پنج (دوره متوسطه عربی) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
انتقال از مرحله نوشتار به گفتار
تقویت مهارت استماع زبان عربی
مهارت خواندن روزنامه ها و مجلات عربی
صحبت کردن تا حد استاندارد با یک عرب زبان
آموزش اصطلاحات پرکاربرد لهجه عراقی و شامی
آموزش مکالمات عربی تخصصی در موقعیت های مختلف شغلی
 
در ترم شش و هفت و هشت (دوره پیشرفته عربی ) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
تقویت مهارت صحبت کردن زبان عربی تا حد پیشرفته
تقویت مهارت استماع زبان عربی تا حد دیدن فیلم های عربی
آشنایی کامل با گرامر عربی
تقویت و تکمیل مکالمات عربی تخصصی در موقعیت های شغلی
 
در ترم شش و هفت و هشت (دوره پیشرفته عربی (تخصصی  لهجه عربی)) کلاسای زبان عربی MCI اینا رو یاد میگیری:
تسلط و مهارت در صحبت کردن به لهجات عراقی و شامی
تقویت و تکمیل مکالمات عربی در فضاهای مختلف شغلی
تقویت مهارت استماع زبان عربی برای لهجات عراقی و شامی
 
 
 

شروع ترم فروردین 1403

شروع کلاسهای زبان انگلیسی فرانسه عربی

ترم فروردین 1403 داره شروع میشه اگه هنوز ثبت نام نکردی عجله کن تا جلسات رو از دست ندی

سال جدید رو پر انرژی شروع کن