بهترین آموزشگاه زبان در مشهد|موسسهMCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mci-institut.com

لوگوی موسسه زبان mci مشهد
کلاسهای زبان فقط جمعه مشهد

کلاسهای زبان یک روز در هفته و فقط جمعه ها

در این مطلب میخوانیم

آیا موسسه زبان MCI در مشهد کلاسهای یک روز در هفته و فقط جمعه ها هم برگزار میکنه؟

موسسه زبان MCI یکی از معدود موسسات زبان شهر مشهد است که از سال ۱۳۸۱ کلاسهای آخر هفته و فقط جمعه 

ها برگزار میکنه.این کلاسا برای افرادی که در طول هفته گرفتارن و وقتشون پر هست بسیار مناسب بوده و شرایط 

خوبی رو براشون فراهم میکنه

در کلاسهای زبان فقط جمعه ها چه زبانهایی رو درس میدین؟

در کلاسای جمعه ها مکالمه زبانهای انگلیسی فرانسه عریی آموزش داده میشه

کلاسهای زبان فقط جمعه ها به چه صورت برگزار میشه؟

کلاسهای زبان فقط جمعه مون به این صورت هست که هر جمعه دو جلسه حساب میشه جلسه اول از ساعت 

۹-۱۰:۳۰ هست و جلسه دوم از ساعت ۱۱-۱۲:۳۰

هر ترم جمعه ۲۰ جلسه هست که کلا ۱۰ تا جمعه طول میکشه

آیا در کلاسهای زبان فقط جمعه ها دوره های پیشرفته زبان هم دارین؟

بله در کلاسای زبان جمعه مون دوره های پیشرفته زبانهای انگلیسی فرانسه و عربی هم با بهترین اساتید تشکیل 

میشه

شروع ترم یک زبان فرانسه

ترم یک زبان فرانسه داره از پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع میشه اگر به مکالمه فرانسه علاقه داری از دستش نده !