بهترین آموزشگاه زبان در مشهد|موسسهMCI

۳۸۴۵۲۵۲۴

info@mci-institut.com

لوگوی موسسه زبان mci مشهد
speakig panel discussion

PANEL DISCUSSION

کلاسهای اسپیکینگ (SPEAKING CLASSES) که به اونا کلاسای پنل دیسکاشن (PANEL DISCUSSION) یا بحث آزاد (FREE DISCUSSION) هم گفته میشه کلاسایی هست که برای تقویت و بهبود مهارت SPEAKING تشکیل میشه و در اون زبان آموزا با شرکت استاد که MODERATOR کلاس هست دور هم میشینن و در مورد یک موضوع صحبت میکنن

در حین صحبت کردن استاد واژه ها و لغات مرتبط با موضوع رو به زبان آموزا آموزش میده و اگر جایی در صحبت کردن مشکل داشته باشن غلط هاشونو اصلاح میکنه 

کلاسای PANEL DISCUSSION در موسسه زبانMCI چگونه است؟

در موسسه زبان MCI کلاسهای PANEL DISCUSSION در دو سطح اینترمدیت (INTERMEDIATE)  و ادونسد (ADVANCED) برگزار میشه 

ما این کلاسا رو به دو صورت ۵ جلسه ۹۰ دقیقه یا ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه برگزار میکنیم

شروع ترم یک زبان فرانسه

ترم یک زبان فرانسه داره از پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع میشه اگر به مکالمه فرانسه علاقه داری از دستش نده !